Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтээ хэрхэн гаргах вэ

Агуулгын хүснэгт:

Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтээ хэрхэн гаргах вэ
Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтээ хэрхэн гаргах вэ

Видео: Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтээ хэрхэн гаргах вэ

Видео: Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтээ хэрхэн гаргах вэ
Видео: ГАЗРЫН БИРЖИЙН ЦАХИМ СИСТЕМД ГАЗАР ӨМЧЛӨХ, ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОХ 2023, Есдүгээр
Anonim

Түрээслэх эсвэл дэд түрээслэхээр санал болгож буй үл хөдлөх хөрөнгө танд таалагдсан бөгөөд энэ төрлийн үл хөдлөх хөрөнгийн ашиг сонирхол зөвхөн таны хувьд биш юм. Энэ тохиолдолд дуудлага худалдаа зохион байгуулж, хүн бүр энэ объектын үнийг санал болгох боломжтой болно. Хамгийн өндөр үнэ санал болгосон хүн түүний эзэн болно. Хэрэв танд ийм боломж байгаа бол бүртгэлд хамрагдахад бага хугацаа шаардагдах дуудлага худалдаанд оролцох өргөдөл гарга.

Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтээ хэрхэн гаргах вэ
Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтээ хэрхэн гаргах вэ

Зааварчилгаа

1-р алхам

Таныг оролцуулан байгуулсан хадгаламжийн гэрээнд гарын үсэг зурна уу. Хэрэв та дуудлага худалдаанд хувиараа бизнес эрхлэгчээр оролцох өргөдөл гаргах гэж байгаа бол бүртгэлийн тэмдэг бүхий иргэний паспорт, хувиараа бизнес эрхлэгчийн гэрчилгээний хуулбар, татварын албанаас бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, гэрчилгээжүүлсэн байх шаардлагатай. нотариатч.

Алхам 2

Дуудлага худалдаанд оролцох өргөдөл гаргахдаа тогтоосон баримт бичгийн багцыг ирүүлнэ үү. Үүнд, хэрэв та дуудлага худалдаанд хуулийн этгээд хэлбэрээр оролцох гэж байгаа бол бүрдүүлэгч баримт бичгийн хуулбар (хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай баримт бичиг, компанийн дүрэм гэх мэт) агуулсан байх ёстой.

Алхам 3

Нотариатчаар гэрчлүүлсэн татварын бүртгэлийн баримт бичгийн хуулбарыг ирүүлэх; компанийн тамгаар баталгаажуулсан хуулбар эсвэл үл хөдлөх хөрөнгө олж авах талаар холбогдох менежментийн байгууллагын бичгээр гаргасан шийдвэрийн эх хувь; өргөдөл гаргагчийн эрх бүхий албан тушаалтан, албан тушаалтны чадамжийг баталгаажуулсан тамга буюу эх баримт бичгийн хамт баталгаажуулсан хуулбар; хуулийн этгээдийн эрх бүхий капиталд ОХУ-ын эзлэх хувь хэмжээ.

Алхам 4

Дуудлага худалдаа явуулдаг байгууллагын харилцах дансанд мөнгө байршуулж, төлбөрийн даалгаварт хадгаламжийн гэрээний дугаарыг зааж өгнө. Тодорхой объектын дуудлага худалдаанд оролцох өргөдлийг нэг хүнээс зөвхөн нэг удаа гаргаж болно.

Алхам 5

Бичиг баримтаа засах, эсвэл харандаагаар бөглөх хэрэггүй. Бүх тохиролцсон залруулгыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх ёстой. Гарын үсэг, тамга, түүнчлэн анхны баримт бичгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, текст уншигдахуйц, уншигдахуйц байх ёстой. Баримт бичиг дээрх гарын үсгийг шифрийг тайлсан байх ёстой, i.e. баримт бичигт гарын үсэг зурсан хүний албан тушаал, овог, нэрийг заана. Өргөдөл гаргагчийн хувьд та өгсөн мэдээлэл, баримт бичгийн үнэн зөвийг хариуцна. Өргөдөл гаргагчийн дуудлага худалдаанд оролцохоор ирүүлсэн бүх баримт бичгийг дуусгасны дараа буцааж өгөхгүй.

Зөвлөмж болгож буй: